bba

Executeur


De executeur zorgt voor de afwikkeling van de erfenis en is hier verantwoordelijk voor. De executeur kan aangewezen worden in een testament. Dit wordt ook nog wel executeur-testamentair genoemd. Vaak is dit een van de erfgenamen maar het kan ook een buitenstaander zijn. De bevoegdheden, rechten en plichten van de executeur staan in een testament vermeld. Als iemand aangewezen wordt als executeur, mag diegene ook weigeren. Het is geen plicht.

De executeur beheert de nalatenschap van de overledene en moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. De verdeling van de erfenis kan door de erfgenamen zelf worden gedaan. De executeur moet aan het eind van de afwikkeling van de erfenis voor zijn werkzaamheden verantwoording aan de erfgenamen afleggen.

BBA heeft ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen en eventueel begeleiding bij de uitvaart.


Contact
maandag t/m donderdag 09:00 - 11:00
085 130 11 60