bba

Curatorschap


Ondercuratelestelling is voor mensen die hun financiƫle en persoonlijke belangen niet kunnen behartigen. Als u onder curatele staat betekent dit dat u zelf geen beslissingen meer mag nemen en geen handelingen mag verrichten, zonder toestemming van de curator. Alle bevoegdheden gaan naar de curator.
De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de ondercuratele gestelde (ook curandus genoemd). De curator behartigt de financiƫle belangen en persoonlijke belangen van de curandus. Is de curandus wel in staat om zelf beslissingen te nemen, wordt dit natuurlijk in overleg zoveel mogelijk gestimuleerd.

De curator beslist in samenwerking met een hulpverlener als het gaat om medische behandelingen en plannen van zorg als de curandus niet in staat is zelf beslissingen te nemen.


Contact
maandag t/m donderdag 09:00 - 11:00
085 130 11 60