bba

Beschermingsbewind (meerderjarigenbewind)


Bewindvoering is bedoeld voor mensen die hun financiële belangen niet kunnen behartigen. Dit kan komen door hun lichamelijke of geestelijke toestand of door schulden. Soms is bewindvoering tijdelijk, soms blijvend.
Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan kan die persoon daar niet zelfstandig over beslissen. Dit kunnen zijn de inkomsten en de uitgaven, maar ook andere ‘goederen’. De bewindvoerder gaat over het beheer van de goederen. Post met betrekking tot financiën wordt rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd. De bewindvoerder regelt ook zaken als belastingaangifte, aanvragen van toeslagen en persoonlijke zaken met instanties voor de onderbewind gestelde.

Als u een bewindvoerder nodig heeft, zal er een ‘intakegesprek’ plaatsvinden. Dit is een vrijblijvend gesprek waarin uitgelegd wordt wat u kunt verwachten van de bewindvoerder, en de bewindvoerder van u. Daarna wordt stap voor stap uitgelegd welk proces er plaatsvindt voor de aanvraag van bewind. Hierin wordt u persoonlijk begeleid door BBA. De kantonrechter beslist of bewindvoering nodig is naar aanleiding van de ingevulde formulieren met daarbij de juiste documenten.

Het is mogelijk dat er een tijd komt dat u zelf weer in staat bent uw eigen belangen te behartigen. BBA zal u dan begeleiden zodat u weer zelfstandig uw administratie kunt doen.


Contact
maandag t/m donderdag 09:00 - 11:00
085 130 11 60